Song

A Shout Rings Out
(Daar juicht een toon)
Psalter Hymnal 392

Previous   Next

 

1 A shout rings out, a joyful voice:
"Jerusalem, arise, rejoice!"
A glorious morning breaks the night;
the Son of God is risen with might.

2 No grave could conquer David's Son;
he conquered death and victory won,
rose from the grave in heavenly power,
for he is God, our strength and tower.

3 Now death no longer holds a sting;
Christ fully paid for all our sin.
Believers who his glory tell
need never fear the grave or hell.

4 Since Christ the Lord is risen with might,
new life begins in glorious light:
a life that triumphs over death,
eternal life with Christ, our Head.


1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
een heerlijk morgen licht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2 Geen graf hield Davids Zoon om kneld,
hij overwon, die sterke held,
hij steeg uit't graf door eigen kracht,
want hij is God, bekleed met macht!

3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

4 Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
eel leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid!

Text: Eduard Gerdes, 1821-1898; tr. Psalter Hymnal,
1987. Copyright (c) 1987, CRC Publications,
Grand Rapids, MI 49560. 1-800-333-8300.

 

Back to Memorial Service